Categorieën
In de Media

Fellinger in Adformatie over macht Google

Fellinger in Adformatie

Fellinger werd recent gevraagd door journalist Peter Olsthoorn een reactie te geven voor reclame- en marketing-vakblad Adformatie. Dit over het feit dat de European Publishers Council (EPC) een klacht bij de Europese Gemeenschap hebben ingediend. En wel over de macht van Google op de online reclamemarkt. Een aantal Europese uitgevers noemen de macht ‘verwoestend’. Ze vragen daarom aan de Europese Commissie om maatregelen te nemen om de ‘concurrentieverhoudingen te herstellen’

Google beheerst volgens EPC met dagelijks 11 miljard transacties, zowel de vraag als aanbodzijde van de digitale reclamemarkt. Google heeft met ‘marktaandelen van 90 tot 100 procent’, elke fase van de onlinereclame ‘gemonopoliseerd’.

Wat denken een aantal experts over deze actie van uitgevers voor een eerlijker reclamemarkt?

Online media expert Fellinger

“Bijzonder aan deze situatie is. Dat de uitgevers die nu aankloppen in Brussel vanwege de macht van Google, in de vorige eeuw zelf de hoogste plek op de apenrots hadden. En toen ook regelmatig van teveel macht en invloed werden beschuldigd. Denk alleen al aan de discussie van freelance journalisten, die met die positie te maken hebben. 

In 2007/2008 keurde Neelie Kroes de overname van Doubleclick door Google goed. Dit onder het mom van “geen sprake van oneerlijke concurrentie”. Voor mij gaat het daarom ook nu niet mis, maar hebben de politiek en het bedrijfsleven de afgelopen twintig jaar regelmatig verkeerde keuzes gemaakt. Keuzes waar ze nu dus de zure vruchten van plukken. 

En natuurlijk is de macht van de Big Five enorm. En gaat dat niet altijd eerlijk. Maar zo zit de economie ook in elkaar. “Kleinere partijen” moeten in een ecosysteem altijd slimmer zijn. En daarmee zaken anders aanpakken om te overleven. 

Europa heeft wel een flinke macht om het een partij als Google moeilijk te maken. Kijk maar hoe Google moet strijden in China tegen de overheid. Het is goed dat de uitgevers het in Brussel weer onder de aandacht brengen. 

Maar ze zullen, zoals dat werkt wanneer je kleiner bent, vooral moeten blijven zorgen dat ze slimmer zijn en zaken anders doen. Maar eerlijk gezegd zitten veelal de slimste mensen, juist bij partijen als Google. Deze discussie zal niet verdwijnen, wen er dus maar aan en pas je aan.”

Europarlementariër Paul Tang 

Tang strijdt tegen de Silicon Valley machten. Hij vindt dat uitgevers nog rijkelijk laat ageren: ‘Eindelijk laten ze horen in Brussel, want dat Google en Facebook derde van de online reclamemarkt inpikken, kost de uitgevers klauwen met geld. Uit de schatkist van persoonlijke data weet Google ook alles van de klanten van de uitgevers. En heeft daarmee een buitengewone macht over reclame en dus over de Europese informatievoorziening.’

Tang vindt dat de uitgevers zich ook meer mogen roeren voor de ontwerpwetten Digital Services Act en Digital Markets Act. Wetten waarvoor zijn Europees Parlement zo hard heeft gestreden: ‘Ze moeten zich aan de greep van Big Tech ontworstelen. Uitgevers zitten wel in een moeilijke situatie, want een aantal wil zelf nog graag klantdata voor digitale reclame exploiteren. De Ster is daarvan met succes afgestapt. En ik vind dat er een compleet einde moet komen aan behavioral targeting.’

Anne de Hingh, onderzoeker digitaal recht aan de Vrije Universiteit,

‘Los van de te grote macht van Google in reclamehandel die de uitgevers aankaarten, doet de Europese Commissie er goed aan naar het grote geheel te kijken. We staan voor de bescherming van de democratie. En daartoe is een kwalitatieve nieuwsvoorziening van eminent belang. Als het reclamegeld grotendeels in de zakken van Google en Facebook verdwijnt, leidt dit tot een verschraling van de nieuwsvoorziening. Er zijn meer overheden die hierop ingrijpen, bijvoorbeeld in Australië. Dus is het heel goed dat de EU zich hier ook over buigt.’

Janneke Niessen, investeerder CapitalT

Janneke heeft (voorheen werkzaam in de online reclame en bestuurder van IAB Europe) een dubbel gevoel bij de aanklacht van de uitgevers tegen Google. ‘Gezien de machtspositie van Google en Facebook is de huidige reclamemarkt geen wenselijke situatie. De lange termijn nieuwsvoorziening loopt gevaar. Maar uitgevers hebben deze situatie ook zelf in de hand gewerkt. Ze zijn met deze partijen intensief gaan werken en hebben zich afhankelijk gemaakt. In plaats van een eigen koers te varen toen dat nog mogelijk was. Bijvoorbeeld door samen te werken. Nu is er geen weg meer terug. Dat maakt de discussie lastig, want uitgevers dragen schuld aan de situatie die ze nu veroordelen.  Ze mogen zelf in de spiegel kijken. Maar er is alle reden voor Brussel om de Google-praktijk goed te onderzoeken.’

Michiel Buitelaar

Michiel, in het verleden onder meer ex-digitaal uitgever bij Sanoma, heeft een tweezijdige mening. Hij vindt Google inderdaad heel machtig. Maar hangt ook de creative destruction van Schumpeter aann. ‘Netflix valt de broadcasting TV-wereld aan zoals Whatsapp SMS teniet deed en jongeren verkiezen Instagram boven een krantensite. Maar uitgevers hebben abonnementsmodellen, waar Google jaloers op kan zijn. Moet je dan klagen?’

Maar, zegt Buitelaar, de uitgevers hebben het tij mee. Heel Brussel is gericht op harde aanpak van Big Tech. En legt miljardenboetes op en neemt strenge wetten aan om de machten te beteugelen. Of dat wenselijk is betwijfelt hij. ‘Wat is goed voor de consument, dat moet tellen.’

Voorrang zoekresultaten uitgevers 

Google beloofde eerder 1 miljard dollar. Dit voor een mondiaal programma om uitgevers voorrang te geven in zoekresultaten. En om hele artikelen te mogen publiceren. Maar uitgevers zijn huiverig voor deelname aan dit Google News Showcase programma. Zo doen DPG Media en Mediahuis vooralsnog niet mee. Maar volgens Google zijn overeenkomsten op korte termijn te voorzien. Google paste voorwaarden aan. Waardoor ook overeenkomsten zijn gesloten met 120 Britse titels, zo werd vorig week bekend.

In veel landen hebben uitgevers korte lobbylijnen naar hun regering. En krijgen ze dwingende maatregelen voor elkaar: uitkeringen voor verlies aan reclame-inkomsten. Vooral in Australië is de strijd hevig. In Duitsland lopen News Showcase en een eis voor betaling van licentierechten door Google door elkaar. Veel nationale regeringen zijn genegen om een wit voetje te halen bij hun nationale kranten en uitgevers. Dit door Google eens hard aan te pakken.

Het complete artikel is te vinden op de site van Adformatie. Dank Peter voor de gelegenheid die ik kreeg, om mijn licht te laten schijnen op deze kwestie. En

Categorieën
In de Media

Fellinger bij RTL Z over verdwijnen Viva merk

Stephan Fellinger mocht op 20 juli aanschuiven bij RTL Z om zijn visie te geven over het verdwijnen van Viva in het medialandschap. Hij gaat daarbij in op het competitieve speelveld van uitgeverijen en de veldslag die gaande is op het gebied van merken die soms al een geschiedenis hebben van tientallen jaren.

RTL biedt geen de mogelijkheid items op te knippen, het item is te zien vanaf 2 minuut 30 via onderstaande link https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5242950/rtl-z-nieuws-1200-uur

Fellinger was bij RTL Z al eerder te zien in een special over de War for Talent bij bedrijven.

Categorieën
Blogs

Hoe ik van mijn powerpoint- verslaving afkwam. Over jezelf blijven uitvinden.

Jezelf blijven uitvinden, je leven lang, daar geloof ik in. Daarom besloot ik een paar maanden terug, mijn eigen manier van presenteren ook compleet “opnieuw uit te vinden”. Want bij een verhaal over veranderen, moet je in mijn ogen ook laten zien dat je het oude vertrouwde achter je durft te laten. Ik deel hierover graag mijn ervaringen, omdat ik zoveel plezier beleef aan dat opnieuw uitvinden en hoop dat anderen er ook wat aan hebben.

Terug naar schooltijd

Ok, laat ik bij het begin beginnen qua presenteren, m.a.w. terug naar mijn schooltijd. Heel vroeger durfde ik vaak niet eens mijn vinger op te steken in de klas, verlegen als ik was. En dat ik stotterde hielp ook niet. Maar juist opzoeken waar je angst voor hebt, hoort bij mijn dna. Want ik merkte dat ik het dan wel eng vond, maar diep van binnen heel erg leuk. En dus ontwikkelde ik me tot iemand, die van spreken voor een deel zijn werk maakte en dat soms voor een zaal van meer dan 1.000 mensen. De enorme nervositeit bleef, vooral de 5 minuten voorafgaande aan de spreekbeurt speelden de zenuwen vaak op. Wanneer ik dan eenmaal was begonnen, dan sloeg dat om in een geluksgevoel.

Tweet @raymondwitvoet tijdens een presentatie van mij.

Powerpoint-verslaving

Eerlijk gezegd voelde ik me als spreker al een tijd steeds minder op mijn gemak met “dat powerpoint”.  Ik merkte dat het me vaak beperkte in plaats van hielp met mijn verhaal. Maar ik merkte ook dat het me ook te gemakkelijk af ging, me niet meer prikkelde. Je kon me midden in de nacht mijn bed uit halen en ik kon mijn presentatie starten. Ik hoefde alleen maar keer op keer op de enter toets te drukken en het verhaal begon te lopen. Maar daagde ik mezelf nog uit? Het gevoel van je publiek betoveren met je verhaal, werd steeds minder door de beelden uit mijn computer.  Ik had het gevoel dat het anders moest en kon, maar eerst moest ik van mijn “powerpoint-verslaving” af, maar hoe dan?

Vertellen mbv persoonlijke objecten.Het verhaal

Ik werd geholpen door een bericht van Mischa Coster, die ook aan het experimenteren was geslagen op het gebied van powerpoint-vrij. Ik had al eens eerder nagedacht over presenteren met objecten, maar die gedachten waren weer uit zicht verdwenen. Door het bericht van Mischa kwamen ze weer naar boven. 

Horen, zien en voelen

Ik ging me verdiepen in de effecten van powerpoint op je publiek, en toen kwam ik achter een aantal opmerkelijke zaken rondom presenteren en powerpoint. Qua zintuigen behoren we als mens, tot de groep “horen”, “zien”, of “voelen”. En nu komt het, powerpoint werkt voor geen van deze drie groepen optimaal. De mensen die luisteren, “ervaren” sheets bijvoorbeeld minder. De personen die vooral zien, hebben moeite om je verhaal te horen. En de mensen die voelen, haken af bij de geprojecteerde computerbeelden. Dus werd het tijd om powerpoint achter me te laten en weer terug te gaan naar de oorsprong van verhalen vertellen.  Zoals ik dat vroeger deed als kind op school, met een spreekbeurt met persoonlijke objecten.

Het verhaal

Als eerste ben ik teruggegaan naar de tekentafel. Wat wil  ik nu eigenlijk vertellen en delen? Wat wil ik dat ze in de avond tijdens het eten tegen een mogelijke tafelgenoot vertellen over mijn verhaal?

Mijn verhaal moest blijven hangen en prikkelen. En liefst met een verhaal in onconventionele vorm. Inhoudelijk moest mijn verhaal namelijk ook aansluiten op de nieuwe onconventionele manieren qua omgaan met talent en innovatie En in die lijn ook over mezelf opnieuw blijven uitvinden. En daarbij wilde ik mijn ervaringen delen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met (daar is ie weer) onconventionele talent- en innovatieprogramma’s.

Persoonlijke objecten

Ik ging op zoek naar persoonlijke objecten die symbool stonden voor wat ik wilden vertellen. En dat viel nog niet mee. Ik was verslaafd geraakt, in die jaren, aan plaatjes zoeken voor een powerpoint. En de juiste objecten vinden, dat was toch andere koek. Want zonder de mogelijkheid van een plaatje moet je veel beter nadenken over het object dat staat voor wat je wil vertellen. In powerpoint kun je, wanneer je dat niet kan vinden, altijd nog kiezen voor een persoon met daaronder de tekst “talent”. Maar welk fysiek object hoort bijvoorbeeld bij het begrip talent? Het leuke is dat je daarvoor je fantasie moet gebruiken en juist fantasie speelt weer een rol in mijn verhaal. 

In het geval van het begrip “Talent” werd dat trouwens een gewicht en een blik met het etiket talent. Het waarom en hoe leg ik later nog wel eens uit 😉 gebruik voor nu vooral je fantasie.

Gemotoriseerde koets

De eerste keer toen ik met mijn objecten op pad ging om te presenteren, had ik ze allemaal genummerd in de volgorde van mijn beoogde verhaal. Nu ik verder ben in het proces, begrijp ik dat ik bij mijn eerste opzet van vernieuwen, eigenlijk een powerpoint aan het geven was, alleen dan met fysieke objecten. Ofwel de valkuil van de gemotoriseerde postkoets. De eerste auto’s waren gemotoriseerde koetsen, waarbij  de lampen zo hoog zaten dat ze over de paarden heen konden schijnen. Alleen zaten er geen paarden meer voor! De ontwerper kon zich niet losmaken van het oude en ik deed hetzelfde. Ik had met mijn nieuwe manier van presenteren, mijn eigen “horselles carriages syndrome” geschapen. Iets waar ik al jaren geleden voor waarschuwde in mijn presentaties : Vernieuwing gebeurt vaak met het zicht van je oude bril.  

Met objecten presenteren ipv met powerpoint

De keer erna besloot ik de objecten te sorteren op de thema’s die aan bod komen. Bijvoorbeeld onderwerpen als talent, monocultuur bedrijven, dna, rol van talent etc. Alsof het eilandjes waren, die ik met elkaar ging verbinden. Waarbij de volgorde van de objecten binnen een thema (bijvoorbeeld het thema DNA en talent) ook nog eens van ondergeschikt belang werden. En waarbij ik ook, door de interactie met het publiek, gemakkelijk kon schakelen naar een ander thema. 

Spelen

Dat kwartje viel tijdens een verhaal, waar ik een vraag kreeg uit het publiek. En waar je bij een powerpoint-presentatie vaak aangeeft dat dit later in je verhaal aan bod komt, of waarbij je snel “terugklikt” naar een eerder slide (met veel onrust voor de aanwezigen). Ik kon nu heel makkelijk “spelen” met het verhaal en de voorwerpen. Misschien dat sommigen van jullie nu zeggen, dat je daarvoor ook een Powerpoint-alternatief als Prezi kan gebruiken. Daar heb ik ervaring mee, maar met fysieke objecten merk ik dat ik veel beter kan gaan spelen met het verhaal, zonder dat de gasten in de ruimte de draad kwijt raken. De bewegingen op het scherm geven dan vaak veel onrust en dat is juist iets dat je niet wilt.

Onrust

Over onrust gesproken. Ik kwam er bij het onderzoek ook achter, dat bij elke schakeling naar een nieuwe sheet, je publiek zich even een fractie van een seconde opnieuw moet oriënteren op de nieuwe situatie. En ook dat geeft onrust en met objecten heb je dat veel minder. Daar is het, zo heb ik ervaren, veel meer het prikkelen van de fantasie van je publiek.

Brein

Bij een groot gezelschap kun je daar ook nog mee spelen door in plaats van een object te laten zien (wat niet altijd kan bij kleinere objecten en groot gezelschap), je publiek te vragen hun fantasie te gebruiken en ze daarna te vragen om het beeld in hun hoofd te tekenen. Dit zorgt dat het ook op een andere manier wordt neergezet in ons brein. En deze manier van  visualiseren door je publiek, kun je ook weer gebruiken bij het verder overbrengen en bewaren van je verhaal in de hoofden van je publiek.

Enthousiast

Je merkt het al, ik ben razend enthousiast over mijn nieuwe manier van presenteren. Deze manier van mijn verhaal delen past ook precies bij wie ik ben. Dat is ook belangrijk bij jezelf opnieuw proberen uit te vinden. En niet te vergeten, het spelenderwijs uitvinden van mezelf heeft me nu al weer zoveel gebracht qua nieuwe mogelijkheden en energie. Precies dat, ervaren mensen ook wanneer ze je verhaal horen zien of voelen. 

Daarnaast vind ik mijn verhaal over jezelf en organisaties opnieuw uitvinden zoveel geloofwaardiger geworden. Spreken over veranderen, maar dat blijven doen op een traditionele manier, is niet de manier waarbij ik me prettig voel. Ik deel ook met mijn publiek mijn eigen “veranderpijn” die ik had bij dit proces en dat wordt enorm gewaardeerd.  

Ben je nieuwsgierig geworden? Misschien zelf positief geprikkeld door mijn verhaal? Heb je nog tips of vragen voor me? Of zoek je een ander soort spreker voor je evenement? Laat het me weten via een mailtje.

Tweet @JeanineDijkhuis tijdens een presentatie van mij.
Categorieën
Blogs

Otto en Fellinger starten podcast serie over Innovatie en Talent

Fellinger en Otto lanceren een podcast serie onder de naam Innovation Works! De podcasts hebben als onderwerp innovatie en talent. In deze nieuwe reeks interviewt het duo diverse specialisten over zaken als technologie, innovatie, talentontwikkeling, vergrijzing en de veranderende (arbeids)markt. 

Richard Otto
“Door zaken als internationalisering, vergrijzing en technologie verandert de Nederlandse economie sneller dan ooit. In onze Innovation Works!- podcast spreken we met diverse specialisten over hoe de politiek, het bedrijfsleven, onderwijs en de consument/burger op deze veranderingen kunnen inspelen.”

Stephan Fellinger
over de podcast -serie: “De afgelopen jaren heb ik met enorm veel plezier en samen met anderen, een aantal onconventionele talent- en innovatieprogramma’s mogen ontwikkelen. Talent en innovatie zijn in mijn ogen een Siamese tweeling die de komende jaren een belangrijke aanjager zullen zijn van nieuwe ontwikkelingen in onze economie en maatschappij. Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer om daarover, samen met Richard Otto, een podcast -serie te maken.”

Aflevering 1
In de eerste aflevering deelt Jacco Bouw, internetondernemer met Webpower in onder andere China, zijn ervaringen en visie over hoe Chinezen naar de wereld kijken als het gaat om innovatie en talent. Hij gaat ook in, op wat het antwoord van Nederland hierop zou moeten zijn.

Aflevering 2
Hierin praten Fellinger en Otto met Ebel Slijp. Hij was 19 jaar toen hij zijn eigen bedrijf startte. Nu is hij 24 jaar en eigenaar zijn eigen succesvolle data gedreven marketingbureau Refreshworks. En hij werkt mee aan het door Elon Musk opgezette Hyperloop Transportation Technologies. Waarbij Musk een bijzondere manier heeft om talenten aan zich te verbinden. In dit interview vertelt hij over zijn stormachtige carrière als ondernemer. En hoe je jong talent werft én kan behouden.

Aflevering 3
In deze aflevering is Arno Peperkoorn te gast. Na 14 jaar aan uitgeef- en exploitantenzijde te hebben gewerkt, werd Arno Peperkoorn in 2014 partner bij Result Recruitment Group. Tijdens het interview vertelt Arno Peperkoorn over het veranderende medialandschap. En deelt hij, hoe hij talenten klaarstoomt en begeleidt naar een toekomstbestendige carrière.

Waar te beluisteren?
De Innovation Works! -podcast is onder andere te beluisteren via Anchor, Soundcloud, Spotify, Google Podcasts en iTunes.

Categorieën
Blogs

Jezelf opnieuw blijven uitvinden: mijn nieuwe manier van presenteren

Jezelf opnieuw blijven uitvinden,dat zit in mijn DNA. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe manieren om mijn verhalen te delen,om het gesprek aan te gaan met andere mensen. En ik had het idee om mijn presentaties mbv persoonlijke objecten te gaan doen ipv met powerpoint/keynote. Maar het idee verdween weer uit mijn hoofd…. Tot ik een paar weken terug door Mischa Coster geprikkeld werd,hij had het over presenteren met…objecten. Ik ging daardoor toch weer met mijn eerdere idee aan de slag. Afgelopen weken heb ik een paar keer “tryouts” gedaan,waarbij ik mijn reisverhaal ogv de War on Talent en de rol van jong en oud talent mocht delen met mijn publiek. Ik kreeg enorm veel positieve reacties. Belangrijkste was misschien wel dat mensen ipv naar een scherm te kijken,veel meer betrokken waren bij het delen van mijn ervaringen. En juist die persoonlijk uitgezochte objecten maken dat er veel meer interactie was met het publiek. Met Mischa Coster inmiddels contact gehad,om onze ervaringen te delen en deze manier van verhalen vertellen verder te ontwikkelen. Vandaag mag ik mijn reiskoffer (!) met objecten meenemen naar (eerste keer) presentie voor Avicenna Academie voor Leiderschap over the War on Talent. Mischa bedankt!

Categorieën
In de Media

Fellinger bij RTL 4 Nieuws over toekomst tijdschrijften en Sanoma

Op 31 oktober 2013 werd ik voor RTL Nieuws geïnterviewd over de toekomst van tijdschriften naar aanleiding van de grote reorganisatie bij Sanoma. Extra bijzonder omdat ik ook al in 1997 mijn visie mocht geven aan de toenmalige hoofdredacties van de Sanoma bladen. En eigenlijk was mijn verhaal toen al in basis hetzelfde. Mijn credo is namelijk al jaren: de liefde voor het oude medium waar je uit bent voortgekomen, zit de volledige overgave en liefde voor het nieuwe vaak in de weg. En daar moet je een oplossing voor zoeken.
20131031_213158

De volledige uitzending is te bekijken via de site van RTL 4 Gemist (RTL laat geen embedded video toe op externe websites, vandaar de link naar de website van RTL 4.

Categorieën
Blogs

Wat is Mensvriendelijke Marketing?

Fellinger introduceert Mensvriendelijke Marketing. Mensvriendelijke Marketing gaat over tevreden en blije klanten en medewerkers. Mensen die met plezier jullie produkten en diensten ervaren en die graag met en voor jullie werken. Bij Mensvriendelijke Marketing staat de Mens (weer) centraal binnen organisaties en binnen marketing. Het gaat over Geven (!) van aandacht, vertrouwen en tijd, begrippen die voor ons mensen steeds schaarser worden.

Meer weten wat Mensvriendelijke kan betekenen voor jullie Klanten en Medewerkers ?
Neem dan contact met mij op via 06-12809422.

Categorieën
In de Media

Fellinger bij RTL Z tijdens de 24 uur van de Reclame

Op 15 november 2012 vindt in Amsterdam de 24 uur van de Reclame plaats. Een van de hoogtepunten zal zijn de presentatie van president (ja zo mag hij zich nog steeds noemen) Bill Clinton.

Zelf zal ik die dag verschijnen in de gezamenlijke TV uitzending van RTL en Adformatie tijdens de 24 uur van de Reclame en wel bij het onderwerp “uitgesteld TV kijken, effectiviteit onder vuur?”. Onder leiding van RTLZ-presentator Roderick Veelo, zal ik met Aad Kuiper (Alfred) discussiëren over de ontwikkelingen en gevolgen van “on demand” kijken, denk aan bijvoorbeeld Uitzending Gemist en RTL XL.

Categorieën
Blogs

Intel durft controle los te laten bij Social Media #Mensvriendelijk

Veel mensen en ook organisaties zijn (on)bewust bezig na te denken over het menselijker maken van hun organisatie en merk. Ik noem dat Mensvriendelijke Marketing. Maar wat is dat nu precies, “Mensvriendelijke Marketing”? Goede voorbeelden inspireren, goed voorbeeld doet goed volgen, is niet voor niks een populair gezegde.

Chipfabrikant Intel wilde haar merk graag een menselijker gezicht geven. Het inzetten van haar eigen medewerkers leek daarvoor een logische stap. En Social Media is bij uitstek geschikt om organisaties dat menselijke gezicht te geven. Maar organisaties vinden dat ook doodeng. De controle loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Intel vond er wat op. Medewerkers die via Social Media het gezicht naar buiten worden, volgen eerst een speciale training en leggen een examen af. Zo laat Intel de controle los, om deze op een andere manier weer terug te krijgen. Mooi voorbeeld van Intel Mensvriendelijke Marketing.

Categorieën
Blogs

Het jaar van de coöperatie #Mensvriendelijk

Laatst werd ik er op geattendeerd: 2012 is het jaar van de coöperatie. De VN heet 2012 uitgeroepen tot jaar van de coöperatie. Ik heb de definitie op Wikipedia er maar even bijgepakt: De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van de economische macht en het behalen van schaalvoordeel. 

Wellicht heeft voor sommige marketeers de coöperatie een wat hoog geitenwollensokken-imago. Maar alleen de 4 grootste cooperaties in Nederland zjn al goed voor een omzet van meer dan 50 miljard Euro. We hebben het dan over bekende coöperaties als: Achmea, Rabobank, VGZ en FrieslandCampina. Dus met die geitenwollensokken valt het ook wel mee.

Maar naast het economische aspect, vind ik vooral de kern van de coöperatie zeer interessant. Dat aspect doet namelijk mijn marketinghart sneller kloppen. De kern van de coöperatie staat voor mij namelijk voor 3 zaken: voor samen, voor delen en voor mensen. En laten deze eigenschappen (niet toevallig) ook horen bij de DNA van het internet.  Juist de huidige technologie kan er voor zorgen dat we op grote en kleine schaal laagdrempelig als mensen met elkaar samenwerken en delen.

Niet zo vreemd ook dat veel coöperaties het zo goed doen op internet. Want waarom behoort de Rabobank tot de succesvolste Internetbanken van Europa? Juist, ze hebben als coöperatie een DNA die uitstekend past bij het internet. Ik wil daarmee zeggen dat niet alle coöperaties atomatisch succesvol zijn op internet, maar de cultuur van die organisaties zorgt wel voor een veel grotere kans op online succes, daarvan ben ik overtuigd. Aardig overigens dat het FD recent schreef dat organisaties waar het personeel aandeelhouder is, in deze tijden beduidend beter scoren qua winstgevendheid, maar dat terzijde.

Je kunt dus als personeel aandeelhouder zijn, maar ook als klant. Een prachtig voorbeeld zag ik vorig jaar in New York. REI is een Canadees outdoor merk waarbij de klant aandeelhouder kan worden. Ooit ontstaan in 1938, waarbij 23 vrienden een coöperatie begonnen, omdat ze niet tevreden waren met het aanbod op het gebied van outdoor spullen.  Inmiddels zijn er 4 miljoen klanten aandeelhouder en met het jaarlijks rendement kunnen ze spullen kopen in de winkel. Wanneer je door de winkel loopt zie je ook de maatschappenlijke betrokkenheid van REI. Denk aan bijvoorbeeld jeugdcursussen op het gebied van de natuur maar ook aan programma’s om overgewicht te voorkomen. Ook kun je Steward worden bij REI, waarbij je meedraait als vrijwilliger bij genoemde projecten. En bedenk dat een groot gedeelte van de aandeelhouders en vrijwilligers fanatieke merk ambasadeurs zijn voor REI.

Wat ik ook prachtig vind in de REI winkels zijn de foto’s van personeelsleden waarbij zij hun liefde voor hun sport delen met de klant. Zo weet de klant ook direkt wie de expert is binnen de winkel op een specifiek vlak.

Natuurlijk begrijp ik dat veel merken nooit hun organisatievorm zullen en kunnen veranderen in een coöperatie. Maar klanten aandeelhouder laten worden van een merk, dat is vanuit marketingperspectief zeer interessant.

De coöperatie bevat dezelfde eigenschappen als het internet, een flinke duw in de rug wanneer je succesvol wilt zijn op het internet. En de coöperatie kan ons veel leren hoe je personeel meer betrokken krijgt bij je organisatie. En hoe je van je klanten aandeelhouder en ambassadeur maakt. Om nog maar te zwijgen over zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, een stroming die vanuit marketingperspectief ook steeds belangrijker wordt. Alleen 2012 het jaar van de coöperatie? Ik denk dat we de komende jaren nog veel meer gaan zien voor wat betreft de coöperatie. Delen, samen en mensen, onthou die drie.

Column Tijdschrift voor Marketing oktober 2012. 

Categorieën
Blogs

Mijn Nike Fuel band #Mensvriendelijk

Elke marketeer is bezig te trachten het gedrag van mensen te beïnvloeden. Eigenlijk proberen we als mensen allemaal dagelijks het gedrag van onze medemens te beïnvloeden, wij mensen zetten de wereld graag naar onze hand. Ik wil deze keer wat delen over een experiment dat ik gestart ben met mezelf als proefpersoon, voor wat betreft mijn eigen beïnvloeding.

Afgelopen Juli kocht ik de Nike Fuel band. Het is een design armband van rubber met van binnen technologie om de hele dag mijn bewegingen te registreren. De armband communiceert met mijn iPad, iPhone of Macbook. Via een dashboard kan ik online en real-time mijn eigen resultaten bekijken en heel gemakkelijk delen via social media met de buitenwereld. Maar meten heeft alleen zin , wanneer je er ook doelstelling aan koppelt. Nike heeft daarvoor een meeteenheid bedacht: “Fuel”. En ik word voortdurend door Nike uitgedaagd mijn doelen bij te stellen. Heb ik een doel bereikt, dan volgen er beloningen, beloningen die ik ook kan delen met de buitenwereld. Vergelijkbaar met het kruisje van de avondvierdaagse, ook dat was een beloning, die ik met de buitenwereld kon delen.

Waarom vind ik Nike Fuel nu zo interessant? Omdat ik merk dat Nike met technologie mijn gedrag beïnvloed op een positieve manier. Nike gebruikt, wat we momenteel noemen Gamefication, een middel om mensen te motiveren. Dit gebeurt al eeuwen (de Grieken deden het al), maar door de mogelijkheden van technologie staat het momenteel in het middelpunt van de belangstelling.

Al een paar keer heb ik mezelf betrapt dat ik de trap neem in plaats van de lift.  In plaats van bestraffen, word ik beloond voor goed gedrag. En de competitie met mezelf en anderen versterkt dat. Nu weet ik ook wel dat ik zelf meer dan gemiddeld competitief. En dat het dus niet voor iedereen zal werken. Maar competitie heeft vele gezichten. WeightWatchers maakt  al jaren gebruik van een competitie tegen jezelf en de roem die je kan verdienen vanuit de groep wanneer je je doelen haalt. En Nike Fuel maakt ook nog eens gebruik van technologische mogelijkheden. Want delen met anderen is niet meer alleen je eigen clubje mede-WeigtWatchers, maar bij Nike ook de groep mensen waarmee je verrichtingen deelt via social media.

En dat laatste is natuurlijk erg interessant voor Nike. Het sportmerk riep een aantal jaren geleden al dat ze minder wilden investeren in traditionele media. En wat is er nu mooier om je fans, dagelijks te laten roepen wat hun Nike Fuel score is via die social media. Ofwel je klanten betalen massaal (zij kopen een Nike fuelband) om reclame te maken voor jou.

Daarnaast vind ik het interessant omdat het we aan de vooravond staan van technologie die ons lichaam monitort. Denk aan hartslag, bloedsuikerspiegel, bloeddruk etc. Net zoals we nu inmiddels gewend zijn, dat onze auto “uitgelezen” wordt bij de garage, zo kan ook ons lichaam worden uitgelezen door een arts. Last van je hart? Even de gegevens van afgelopen maand checken door een arts.
Nu nog met behulp van externe apparaten, maar de stap naar technologie in ons lichaam is een kleine. Een kunstknie vinden we al doodgewoon, een patiënt die een Epilepsie aanval krijgt, daar kan misschien wel voor een aanval al een waarschuwing aan worden afgegeven door een chip in de hersenen.

En wat te denken van een korting die ik krijg van een zorgverzekeraar wanneer ik een Nike Fuelband draag? Ik laat immers blijken dat ik bewust met mijn gezondheid bezig ben. Onze huidige gezondheidszorg is gebaseerd op genezen wat ziek is, een kostbare misschien wel onbetaalbare zaak. Voorkomen is beter en goedkoper, maar daarvoor is beïnvloeding van gedrag nodig en daar komt ook weer marketing bij kijken.

Nike Fuelband beïnvloed mijn bewegingspatroon. Voor mij is de vraag, hoe groot is de groep mensen die je op deze manier kan beïnvloeden en wat zijn de effecten op de langere termijn. Nike zal mij moeten blijven uitdagen, om mee te blijven doen.

Nike maakt ondertussen van het leven een sport. Voor mij is het experiment nu al geslaagd, want het laat me nadenken over de rol van technologie bij het beïnvloeden van mensen.

Column Tijdschrift voor Marketing september 2012.

Categorieën
Blogs

Interne Social Media tool Yammer meet stemming medewerkers #Mensvriendelijk

De Mens centraal zetten in je marketingmix, hoe doe je dat eigenlijk? Het begint bij de aandacht voor je eigen medewerkers. Extra aandacht die zal leiden tot betere produkten en diensten, dat weer zorgt voor tevreden klanten. Yammer is een van de middelen om medewerkers intern in een besloten omgeving met elkaar te laten communiceren. Interessant is dat Yammer ook sinds kort de mogelijkheid biedt om direkt te meten hoe medewerkers qua sentiment, reageren op bepaalde onderwerpen die via Yammer besproken worden.

Want wanneer tevreden medewerkers belangrijks zijn binnen je marketingplan, dan is het natuurlijk wel belangrijk dit te meten. Zo kan bijvoorbeeld gemeten worden hoe groot het percentage is dat positief reageert op een specifieke beslissing van een organisatie. Of juist hoe groot deel boos is hierover.

Een Mensvriendelijke organisatie begint bij het nadenken over doelstellingen rondom tevredenheid en over het meten daarvan. De mogelijkheden die Yammer hiervoor beidt, vind ik interessant en passen in de aandacht voor tevreden medewerkers.

 

 

 

Categorieën
Blogs

De glimlach van een klant en het Ministerie van Geluk #mensvriendelijk

Ik ben in de omstandigheid dat ik veel marketingplannen te zien krijg en mag lezen. Wat me opvalt dat ik zelden iets zie staan over het begrip “plezier”. Laat staan dat ik een missie zie van een organisatie, om klanten met een glimlach de produkten of diensten van een organisatie te laten ervaren. Het land Bhutan kent een “Ministerie van Geluk“. Prachtig, zou ook perfect passen in ons land waar we flink kunnen mopperen op mensen en zaken. Bijzonder is ook dat Bhutan een begrip kent als BNG ofwel “bruto nationaal geluk”. Dat is weer eens wat anders dan “bruto nationaal produkt”. Belangrijke factor bij het vaststellen van de BNG.

De 4 pijlers van BNG zijn (bron wiki):

  • bevordering van billijke en duurzame sociaal-economische ontwikkeling,
  • behoud en bevordering van culturele waarden
  • behoud van het natuurlijke milieu
  • goed bestuur van ondernemingen

Ik pleit binnen organisaties ook voor een collega die verantwoordelijk is voor het geluk van de klanten en van de medewerkers, inclusief een BNG index. En ik ben er van overtuigd dat organisaties die hoog scoren op de BNG, ook winstgevender zijn!

Categorieën
Blogs

Een weblog als middel om je organisatie een menselijk gezicht te geven #Mensvriendelijk

Weblogs bestaan inmiddels al jaren. Een weblog is een middel om op een persoonlijke manier je mening te delen met de rest van de wereld. Een paar jaar geleden waren er organisaties die het gevoel hadden dat ze “iets met een weblog moesten”. Net zoals veel organisaties dat nu hebben rondom bijvoorbeeld Twitter of Facebook. De aandacht voor weblogs leek af te nemen. Maar de laatste tijd zijn er organisaties die deze keer heel bewust, een weblog zien als een middel om hun menselijke gezicht te laten zien.

Een prachtig voorbeeld hiervan is het weblog van Outdoor merk Patagonia. Mooi ook de kreet die ik zie staan: “Weblog for the employees, friends and customers of the outdoor clothing company Patagonia”. Want medewerkers, vrienden en klanten dat is tegenwoordig niet meer te scheiden. Ik kom erachter wat de mensen bij Patagonia werkelijk belangrijk vindenen veel duidelijker dan vaak een vage missie die ik lees op sommige websites. Patagonia schuwt zelfs niet mensen op te roepen te gaan stemmen voor de komende verkiezingen. Zonder stemadvies, maar wel vanuit een verantwoordelijkheid naar de maatschappij. Natuurlijk is zo’n politiek statement niet geschikt voor elk merk, maar een organisatie die politiek belangrijk vindt, mag dat ook laten zien op een respectvolle manier. Als het bij je past, laat het dan ook zien.

Ja Patagonia laat haar menselijke gezicht zien en dat bevalt me erg goed.

Categorieën
Blogs

Google is god

We leven in een wereld waarbij we het doodnormaal vinden dat Google weet wat ons in het leven bezighoudt. Beter gezegd: dat Google al onze gedragsintenties weet en opslaat. Binnenkort op vakantie, ander werk of een nieuwe auto? Het wordt opgeslagen in de grootste database ter wereld vol met intenties van mensen. Google weet dat via de zoekmachine en diensten als Google Maps en Gmail daar dagelijks nog meer intenties bij komen. Niets nieuws onder de zon. Wij consumenten vinden het wel prima dat Google zoveel weet, in ruil voor allerlei diensten die wij relevant en plezant vinden. Wij ruilen ons profiel met gedragsintenties met de diensten van Google. Ruilhandel zonder dat we er zelf bij stil staan.

Een aantal columns geleden vertelde ik dat Facebook inmiddels kan voorspellen op welke momenten van het jaar de grootste kans bestaat dat hun gebruikers gaan scheiden. http://bit.ly/wqVR9z Dat soort voorspellingen op zowel groeps- als individueel niveau zijn interessant voor bijvoorbeeld Ikea. Ook bij Facebook ruilen wij informatie over onszelf tegen diensten. Bij Google gaat het om de intentie die we hebben, bij Facebook gaat om de activiteiten die we ontplooien.
Voor partijen als Google en Facebook ligt de uitdaging bij het combineren van deze informatie, om zo een nauwkeurig beeld te krijgen van ons toekomstig gedrag. Dat wist u waarschijnlijk ook al.

In 1995 werkte ik in de omroepwereld en raakte ik besmet met het internetvirus. We begonnen met een van de eerste testen in de wereld om via een ADSL-internetverbinding mensen live naar video te laten kijken. Nu doodgewoon via YouTube, in die tijd een huzarenstukje. Maar de contentpartijen twijfelden destijds aan het verdienmodel. Ook toen al hadden we gesprekken over de wil van consumenten om wel of niet te betalen voor internetcontent.

In die tijd dacht ik: is het niet interessant consumenten hun gedragsintenties te laten betalen, in plaats van met geld. Bijvoorbeeld binnenkort een nieuwe auto uitzoeken? Daar zou de ANWB wat mee kunnen als tussenpersoon voor autofabrikanten. Zou ik mijn intenties kunnen gebruiken als ruilmiddel om zo voor online content te betalen? Een soort van beurs waarbij een tussenpersoon real time mijn profiel kan aanbieden aan geïnteresseerde ‘adverteerders’.

Wanneer merken beter in staat zijn in te schatten in welke omstandigheden consumenten zich bevinden (en met welke gemoedsstemming), dan kunnen zij daar hun voordeel mee doen. In een wereld waar aandacht krijgen de heilige graal aan het worden is, is relevantie de sleutel. En relevant kun je alleen zijn als je weet wat de ander bezighoudt.

Marketeers vinden dat consumenten zich steeds onvoorspelbaarder gedragen. Maar het tegendeel is waar, met alle sporen die we achterlaten in de digitale wereld. De mens is zo voorspelbaar, alleen hebben veel marketeers het nog niet door.

Column Tijdschrift voor Marketing juni 2012.